Cột cờ inox 304, Cot co inox tphcm. Báo giá cột cờ inox. Logo cot co inox TinTa

Tin tức & sự kiện

QUI ĐỊNH VỀ TREO CỜ TỔ QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ). Qui định về treo cờ Tổ quốc.

Qui định về treo cờ tổ quốc. Hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có ý thức việc qui định về treo cờ Tổ quốc. Qua đó thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ quốc gia, dân tộc. Thời gian qua. Việc qui định về treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn. Những sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ) đã trở thành nghi lễ quen thuộc. Được thực hiện một cách trang trọng. Tạo nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ, hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, hộ gia đình chưa nhận thức đúng mức ý nghĩa. Chưa nắm rõ các quy định treo về cờ Tổ quốc nên còn thiếu trang nghiêm, chưa đồng bộ. Gây phản cảm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy qui định về treo cờ tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ) nên theo qui định chung.

Thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ). Qui định về việc treo cờ Tổ quốc.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-10-2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ) hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau.

I- Quy định về treo cờ tổ quốc, quy cách và thời gian treo.

1- Quy định về cờ Tổ quốc (Quốc kỳ).

Theo Điều 13. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 2-10-2012 về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh quy định.

- Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật. Chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài. Nền lá cờ màu đỏ tươi. Ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
- Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ.
- Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của Quốc kỳ.
- Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ.
- Tạo hình ngôi sao. Từ đầu cánh ngôi sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu.
- Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao trùng khít nhau.
- Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi. Ngôi sao màu vàng tươi.

2- Thời gian qui định về treo cờ Tổ quốc và cách treo lá cờ.

a) Thời gian treo. Cờ Tổ quốc được treo ngoài trời vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc. Thời gian bắt đầu và kết thúc treo cờ vào các ngày lễ. Hay các sự kiện chính trị. Thực hiện theo thông báo của UBND thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương.
b) Cách treo. Cờ Tổ quốc phải được treo ở vị trí trang trọng nhất. Khi treo chú ý không để ngược ngôi sao. Đỉnh ngôi sao phải ở chính giữa, hướng lên trên.

Xem thêm phần II; quy định treo về cờ tổ quốc tại TPHCM. Xem Tại Đây về >>>  Qui định treo cờ Tổ Quốc.

Gia công inox - bán chạy

TOP