Cột cờ inox 304, Cot co inox tphcm. Báo giá cột cờ inox. Logo cot co inox TinTa

Tin tức & sự kiện

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam - Quốc kỳ nước ta hiện nay là lá cờ đỏ sao vàng hay còn gọi là Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam – cờ đỏ sao vàng - Biểu tượng thiêng liêng của Tổ Quốc. Hình Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam có ngôi sao vàng năm cánh đặt giữa nền đỏ hình chữ nhật. Chiều rộng lá cờ Việt Nam bằng 2/3 chiều dài. Năm đỉnh của ngôi sao nằm trên một đường tròn có tâm ở chính giữa lá cờ và bán kính bằng 1/3 chiều rộng (2/9 chiều dài) lá cờ. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam thể hiện ý tưởng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng của mỗi dân tộc Việt Nam, nó đại diện cho cả một dân tộc trên trường quốc tế.

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài
Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài

Bạn cần mua các mẫu lá cờ tổ quốc Việt Nam có tua ren hay mẫu lá cờ Tổ Quốc Việt Nam vải cao cấp. Những mẫu dùng trong nhà hay ngoài trời ... Mẫu lá cờ Tổ Quốc Việt Nam với chân đế cắm cờ để bàn làm việc inox vàng titan... . Hãy gọi ngay 0987636779. Công ty Cổ Phần Inox TinTa Việt Nam số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu Lá cờ Tổ Quốc Việt Namlá cờ đỏ sao vàng phù hợp cho bạn và giao hàng trong 1 giờ hoàn toàn miễn phí cho đơn hàng mua số lượng nhiều.

Quốc kì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Từ những năm đầu 40 của thế kỷ trước, Đảng Cộng Sản Đông Dương, Xứ ủy Nam Kỳ đã bàn định cần chọn một lá cờ để chuẩn bị khởi nghĩa. Lúc bấy giờ chuẩn bị cuộc khởi nghĩa 23/11/1940, phong trào chống Pháp đã đến độ sục sôi, các ủy ban khởi nghĩa của quần chúng cũng muốn tìm một lá cờ để diễn tả cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc – yêu cầu khách quan của ý Đảng lòng dân gặp nhau. Người đã có công đầ tiên vẽ ra Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam đầu tiên là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến ( sinh năm 1901, tham gia Xứ ủy Nam Kỳ, mất năm 1941 ).

Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cuối năm 1940, Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam xuất hiện đầu tiên, tung bay ở nhiều địa phương.
Tháng 2/1941,
Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam nền đỏ sao vàng 5 cánh được trao cho Trung đội Cứu quốc đầu tiên của nước ta mới thành lập ở Bắc Sơn.
Tháng 5/1941 Mặt trận Việt Minh thành lập, trong Chương trình Việt Minh ghi rõ: “ Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy cờ đỏ ngôi sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ”. Đó là văn bản đầu tiên nói về Quốc kỳ nước ta.
Trung tuần tháng 8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ( thuộc tỉnh Tuyên Quang ) quyết định lấy cờ Việt Minh (
Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam nền đỏ sao vàng 5 cánh ) lá cờ khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Hiến pháp được Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày  9-11- 1946 đã ghi: “ Quốc kỳ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 5 cánh”.
Năm 1976, Quốc hội lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếp tục giữ 
Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam nền đỏ sao vàng làm Quốc kỳ của nước Cộng hòa XHCN Việt nam.

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài.  Công ty TINTA sẽ tư vấn mẫu Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng phù hợp cho bạn và giao hàng trong 1 giờ

Lịch sử và ý nghĩa của Lá cờ Tổ Quốc Việt Namlá cờ đỏ sao vàng Việt Nam gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, đổ máu hy sinh anh dũng của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc, giành chính quyền, thống nhất đất nước, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc ngày nay.

Từ khi xuất hiện đến nay Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng là một phần không thể thiếu của dân tộc ta. Lá cờ tượng trưng cho độc lập dân tộc, cho sự tự do và thiêng liêng của tổ quốc. Nền cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng. Dân tộc luôn nhớ tới công sức của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hi sinh cho dân tộc.Trong lá Quốc kì của dân tộc các anh luôn ở đó chứng kiến dân tộc, đất nước mình tiếp tục phát triển tiến lên CNXH, tiếp tục chí hướng của những người đi trước.

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời  linh hồn dân tộc Việt nam. Dân tộc ta là một dân tộc kiên cường, bất khuất. Điều đó đã được cả thế giới biết đến trong hai cuộc đấu tranh trường kì để giải phóng dân tộc dành lại sự tự do độc lập cho nhân dân. 5 cánh sao tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cùng nhau chiến đấu giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ quốc .Sự đoàn kết dân tộc là yếu tố tạo lên mọi thành công của dân tộc cả trong chiến tranh cũng như xây dựng đất nước.Nhìn vào lá Quốc kì của để mỗi người dân luôn nhớ rõ điều đó cùng đoàn kết để xây dựng đất  nước.

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng là một minh chứng khẳng định sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định và lịch sử kiểm chứng trong gần một thế kỷ qua, đó là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Bác cũng đã khẳng định rằng dân tộc ta là một dân tộc tự do, độc lập trong bản Tuyên ngôn độc lâp khai sinh ra nước ta:” Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng sẽ mãi tung bay trên bầu trời nước ta chứng minh cho sự tự do, độc lập, toàn vẹn của đất nước cũng như sự đoàn kết một nhà của toàn thể dân tộc ta.

Bạn cần mua các mẫu lá cờ tổ quốc Việt Nam có tua ren hay mẫu lá cờ Tổ Quốc Việt Nam vải cao cấp. Hãy gọi ngay số điện thoại 0987636779. Công ty Cổ Phần Inox TinTa Việt Nam số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng phù hợp cho bạn và giao hàng trong 1 giờ hoàn toàn miễn phí cho đơn hàng mua số lượng nhiều. Những mẫu dùng trong nhà hay ngoài trời ... Mẫu lá cờ Tổ Quốc Việt Nam với chân đế cắm cờ để bàn làm việc inox vàng titan... .

Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài. Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam kích thước chiều rộng lá cờ bằng 2/3 chiều dài.  Công ty TINTA sẽ tư vấn mẫu Lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng phù hợp cho bạn và giao hàng trong 1 giờ. 

Tag: lá cờ tổ quốc việt nam, kích thước lá cờ tổ quốc .

Gia công inox - bán chạy

TOP